1.Türklerin İslamiyeti kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden

1.Türklerin İslamiyeti kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden olmamıştır?
 
A)Bilim    B)Edebiyat    C)Hukuk     D)Askeri     E)Mimari
 
2.Türk-İslam devletlerinde aşağıdaki hangi dalda eser verilmemiştir?
 
A)Mimari    B)Minyatür     C)Resim     D)Oymacılık     E)Nakkaşlık
 
3.Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk dünyası açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Türk-Çin ilişkileri son bulmuştur.
B) Orta Asya Çin hakimiyetine girmiştir.
C)Türkler kitleler halinde İslam dinine girmeye başlamışlardır.
D) Anadolu Türk yurdu olarak seçilmiştir.
E) Türkler İslam dünyasının liderliğini üstlenmiştir.
 
4. Resmi yazışma dili Türkçedir.
    Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.
    Aşağıdaki devletlerden hangisi yukaridaki özellikler açısından diğerlerinden ayrılır?
 
A)Karahanlılar     B)Büyük Selçuklular     C)Gazneliler     D)Tolunoğulları     E)İhşidiler
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir