Atatürk basına neden önem vermiştir?

Basın neden önemlidir? Yada basın özgürlüğü niçin önemlidir? Atatürk, basın, yayın kurumlarına, gazetelere, dergilere niçin önem vermiştir, neden desteklemiştir? Okulda ki ilk  ders konularımdan birisi bununla ilgili ve ödev soru olarak bu soru var. Benim aklımda pek bişey belirmedi. Bildiklerini ve Atatürk’ün destek verdiği yada kurulmasın öncülük yaptığı basın birimleri varsa yazabilir misiniz? Atatürk basına niçin önem vermişti?

Kompozisyon

Basın, insanların bilgi edindiği, haberleri okuduğu kaynaklardır. Genelde insanlar gazeteler dergiler, televizyonlar ne söylerse onlara inanır. Dünyada da az çok böyledir. Tahminimce Atatürk, insanların doğru bilgilere, güvenilir kaynaklardan erişebilmesi için basına önem vermiştir.

Basın aynı zamanda insanların örgütlenmesine, gruplaşmasına, yönlendirilmesini de yapar. Yararlı amaçlar için kullanıldığında, doğru haberler yapıldığında çok faydalıdır ki yakın zamanda yaşadığımız 15 temmuz darbe girişiminde eğer basın olmasaydı halk haberdar olmayacak, sokaklara çıkamayacak belki darbeciler amellerine ulaşacaktı.

Atatürk’ün basına katkıları ise şöyledir;

Basının önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, henüz daha Büyük Millet Meclisi açılmadan önce, askeri ve ulusal örgütlerin mahallelere ve köylere kadar ulaştırılması ve geliştirilmesi için uğraşmıştır Atatürk, 27 Kasım 1919’da, Erzurum Heyet-i Merkeziyesi’ne yolladığı yazıda, zamanın gereğine göre acele olarak mahalle ve köylerde Teşkilat-ı Milliye’nin kurulmasını belirtmekteydi Milli Teşkilat mahalle ve köylerde kurulup geliştirilince, ister istemez buralara ulusal bağımsızlık savaşı ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktı Bunun için de, önce Sivas’ta “İrade-i Milliye”, sonra Ankara’da “Hakimiyet-i Milliye” gazeteleri çıkarılmış, Ankara’da Anadolu Ajansı ve Matbuat Müdürlüğü kurulmuştur Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye gazetesidir İrade-i Milliye gibi halkın iradesini ortaya koyan bu ismi Mustafa Kemal’in bizzat kendisi vermiştir Atatürk, Kongrenin yayın ve propaganda organı olarak 4 Eylül 1919’dan itibaren “İrade-i Milliye” adlı gazeteyi yayınlatmaya başlamıştır Bu gazete Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişinden sonra Sivas’ta kalmış ve yayınını orada sürdürmüştür Bu gazetede ulusal şahlanışın ülküsü dile getirilmiş ve Mustafa Kemal bu gazeteden söz ettiğinde daima “benim gazetem” deyimini kullanmıştır
Atatürk’ün kurduğu gazetelerin ikincisi ise Hakimiyet-i Milliye’dirHakimiyet-i Milliye gazetesi, ulusal bağımsızlık hareketinin sözcüsü olmuş ve devletin sözcülüğünü yapmıştır Hakimiyet-i Milliye’nin hemen hemen her sayısında Mustafa Kemal’in bir genelgesi, beyannamesi olduğu gibi, bazı sayılarında bunların birkaç tanesi yer almaktadır Gazetede, ayrıca ulusal bağımsızlık mücadelesini ve devrimleri destekleyen Anadolu basınından alıntılar büyük yer tutmaktadır
Atatürkçü eylemin iletişim kanallarını yeniden düzenleme çabalarının ikinci halkası, Anadolu Ajansı’dır Anadolu Ajansı, Büyük Atatürk’ün kamuoyuna ve kamuoyunu oluşturan ve yansıtan bütün haberleşme araçlarına verdiği önemin sonucu olarak, daha 1920 yılında bizzat Atatürk tarafından kurulmuştur Meclis’in açılmasından bir ay sonra, 23 Mart 1920’de basın ve haberalma işlerini yeni yönetimin eliyle düzenlemek amacıyla Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü kurulmuştur Meclis’in 1920 Haziran’da onayladığı yasayla, Anadolu Ajansı da bu genel müdürlük aracılığıyla yürütme gücüne bağlanmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.