Atatürk ve Kitap metni soru ve cevapları

1- Atatürk’e göre kitap nasıl bir arkadaştır? 

Cevap: Kitap en güvenilir arkadaştır.

2- Atatürk’ün çocukluk arkadaşı onun hangi özelliklerinden bahsediyor?

Cevap: Atatürk çocukluğunda çok sakindi. Her zaman evin de kalır ve okumak isterdi. Öteki çocuklar gibi sokakta fazla oynamazdı. Kitaplarıyla, dersleriyle meşgul olurdu.

3- Atatürk doğayı çok severdi cümlesindeki kelimeleri hecelerine ayırınız. 

Cevap: A-ta-türk do-ğa-yı çok – se-ver-di.

4- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başlarına D, yanlış olanların başlana Y yazınız. 

Cevap: 1 ve 3 doğru. 2 ve 4 yanlış.

5- Aşağıdaki eksik ifadeleri uygun biçimde tamamlayınız.

Cevap: https://www.evodevi.net/soru/asagidaki-eksik-ifadeleri-uygun-bicimde-tamamlayiniz/

6- Aşağıdaki kelimeleri sözlükteki sıralarına göre numaralayınız. 

Cevap: Bağımsızlık – Bayrak – Cumhuriyet – Demokrasi – Kahraman – Köşk – Kurtuluş – Millet – Yenilik – Zafer

7- Altı çizili kelimeler yok.

8- 1- Ali Rıza Bey 2- Şemsi Efendi 3- Kemal 4- Atatürk 5- Makbule

9- Atatürk, Atatürk Orman Çiftliğini Neden Kurdu?

Cevap: Atatürk; yaptığı inkılâplara bir de ziraat inkılâbını katmak ve Türk milletinin asıl bünyesini teşkil eden geri kalmış köylü ve çiftçi tabakasını çağımızdaki yenilik yollarında yürütmek ve refaha kavuşturmak için bizzat çiftçilik yaparak onlara rehber olmak istiyordu. Bu sebeple, Ankara şehri civarında örnek bir çiftlik kurmak tasavvurundaydı.

Atatürk Kurtuluş Savaşında her türlü zorluğa göğüs gerdi. NEDEN?

Cevap: Yurdun düşmanlardan temizlenmesini ve bağımsız bir TÜRK DEVLETİ kurulmasını istiyordu.

Atatürk öğretmenlere saygı gösterirdi çünkü;

Cevap: Çünkü bir devletin yeni neslini yani çocukları yetiştirirler. Öğretmenler ne kadar kaliteli, donanımlı bir nesil yetiştirirse devletin bekası için o kadar iyidir. Atatürk;

Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır demiştir.

10 Resimlerde gördüklerinizi yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.