Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

Atatürk, bir çok alanda yenilik yapmıştır. Bilimden sanata, sosyal hayattan eğitime, hukuktan medeni kanuna, ülke yönetiminden kadın haklarına kadar bir çok köklü yenilikler yapmıştır. Bunları aşağıda sırası ve tarihleri ile birlikte görebilirsiniz.

Atatürkün Yaptığı Yenilikler:

 1. Millet Mekteplerinin Açılması (1920)
 2. Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
 3. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 4. Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
 5. 1924 Anayasası’nın İlan Edilmesi (20 Nisan 1924)
 6. Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
 7. Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri (1924-1930)
 8. Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)
 9. Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)
 10. Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
 11. Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935)
 12. Medeni Kanunun Kabulü (1926)
 13. Türk Ceza Kanunu (1926)
 14. Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
 15. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
 16. Medreselerin Kapatılması (1926)
 17. Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
 18. Harf Devrimi (1928)
 19. Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
 20. Devletin Dinine İlişkin Maddenin Anayasadan Çıkartılması (1928)
 21. Üniversite Reformu (1933)
 22. Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
 23. Laiklik İlkesinin Anayasaya Eklenmesi (1937)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.