Kategori «Android»

Android – Geçiş Reklamı Ekleme

Gradle dosyalarına eklenecek 2 kod. maven { url “https://maven.google.com” } implementation ‘com.google.android.gms:play-services-ads:15.0.0’     Reklamın gösterilmesi istenen class eklenecek kod.    private InterstitialAd gecisReklam; gecisReklam = new InterstitialAd(this); gecisReklam.setAdUnitId(“ca-app-pub-9369917923271317/7143305698”); AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build(); gecisReklam.loadAd(adRequest); gecisReklam.setAdListener(new AdListener() { @Override public void onAdClosed() { super.onAdClosed(); } @Override public void onAdLoaded() { super.onAdLoaded(); gecisReklam.show(); } });

Error running ‘app’: Unknown run configuration type AndroidRunConfigurationType

Android de kodu derleyince bu hatayı verdi. Kaldırıp yeniden kurmuştum android studio yu : Error running ‘app’: Unknown run configuration type AndroidRunConfigurationType   Çözüm:  Üstteki menülerden:  Setting  / plugins  i seçin disable the firebase services   //  kırmızı renkli olan tüm pluginleri devre dışı bırakın enable the android support plugin restart android studio go to settings and …

Gradle sync failed: Could not find method google() for arguments [] on repository container.

Android Studio da update (3.1.2) geçtikten sonra projeler açılmamaya başladı. Aşağıdaki hatayı vermeye başladı. Android versiyonu ile gradle dosyası versiyonları uyumlu olmak zorunda.   Uyumluluk bilgileri bu linkte: https://developer.android.com/studio/releases/gradle-plugin   Gradle sync failed: Could not find method google() for arguments [] on repository container.   Çözüm için şunu denedim ve oldu: gradle   –  wrapper     altında  …