Kategori «Java»

Override

Manager classı Employee classından farklı olarak String tipinde “department” adında bir değişkene sahip ve getDetails() methodu da override edilmiş durumda. Böylece Manager classının kendisine ait bir getDetails() methodu olmuş oluyor ve override edildiği methoda ek olarak Manager’in department değişkenini de geri döndürüyor. Gördüğünüz gibi kolay bir işlem ama method overriding yaparken bazı temel kurallar var. Bir subclass, …

JSP

Java Server Pages Nedir? Web sayfalarında Java dilini kullanarak dinamik web sayfaları oluşturmamızı sağlayan bir Java teknolojisidir. Jsp (Java Server Page) Html dili içine yazılır ve özel taglar kullanarak ” <%  . . . . . .  %> ” yazılır. JSP,  Servlet uzantısıdır. Html içerisine yazdığımız JSP kodları sunucuda Servlet’e çevirilir. JSP’ler Java Beans’ler le çalışır …

Properties Dosyası

Konfigürasyon dosyaları, sonradan düzenlenebilir çeşitli ayar verilerine ve pek değişmeyeceği düşünülen ayar verilerine sonradan kolayca erişebilip kod üzerinde oynamaksızın programın işleyişini değiştirmek amacıyla kullanabileceğimiz dosya yapılarıdır. Ör: Derlenmiş bir projede config dosyaları sayesinde veritabanı adı, tablo adları gibi bilgiler değiştirilerek verilerin kaydedildiği yerler kolayca değiştirilebilr. Böyle bir durumda kaynak kodlar üzerinde değişme yapılmaz ve kaynak …